Koptekst website

home
basiscursus
herhalingslessen
aanvraag hulpverlening
laatste nieuws
contact
                                         

In 2022 gaan de herhalingslessen plaatsvinden in oktober,november en december.

Al deze verplichte maandagavonden/zaterdagen zijn nodig om het niveau van onze leden op peil te houden en te verhogen,

maar ook voor het verlengen van de diploma's. Doordat dit jaar de herhalingslessen volgens richtlijnen van de RIVM gevolgd moeten worden,

starten we begin oktober, en draaien door tot in december.

Al onze leden krijgen een uitnodiging waarop vermeld staat op welke avond of zaterdag ze worden verwacht.

Tijdens de lessen worden ervaringen uitgewisseld en volop geoefend in het reanimeren en hoe om te gaan met slachtoffers.

Tevens wordt er dieper ingegaan op de taak die je als hulpverlener tegenwoordig hebt.

Het laatste gedeelte van de les is een competentie toets, waar aan de hand van vragen de vaardigheid van onze leden wordt getest.

Indien je geen herhalingslessen meer wilt volgen en daardoor je diploma wilt laten verlopen, moet je dit per mail aangeven voor 30 juli.

Als de opzegging na deze datum plaatsvind worden alsnog de gemaakte kosten in rekening gebracht.

 bijgewerkt op 10-08-2022